Månadsmöte 4 oktober

Som vanligt hålls månadsmöten i klubbhuset
första fredagen i varje månad klockan 19:15