Månadsmöte 7 mars

Första fredagen i varje månad 19:15 i kåken
Gamla och nya medlemmar är välkomna!