Månadsmöte 3 maj

Som vanligt hålls månadsmöten i klubbhuset
första fredagen i varje månad klockan 19:15