Månadsmöte i juli

Årsmötet 2018

Är nu avklarat.

24 glada medlemmar har sagt sitt.

Nästa Månadsmöte: 2 mars kl19:15  i Fattighuset.

Äggsexa. Lördag 24 mars kl 19:15

GMCK